Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức
Vulkanstrasse 10, 10367 Berlin
Tel./ Fax:  030-55 49 44 94
Mobil: 0176 10 00 38 79
eMail: hoidonghuong@vinhphu.eu
Website: www.vinhphu.eu


Thư gửi Bà Con Đồng Hương Vĩnh Phúc-Phú thọ tại CHLB Đức
 
Sau một thời gian dài trang mạng Vinhphu.de ngừng hoạt động, nay trang mạng đã đi vào hoạt động trở lại,đó là tiếng nói của cộng đồng Bà con Vĩnh Phú tại CHLB Đức nói riêng và tại Châu Âu nói chung.
Tại đại hội lần thứ III HĐH Vĩnh Phú tổ chức ngày 22.06.2011 tại Leipzig, một trong những phương hướng và hành động cụ thể của Hội là đưa trang mạng đi vào hoạt động bình thường.Trang mạng là tiếng nói của Bà Con Đồng Hương Vĩnh Phú chúng ta, là cầu nối các Hội viên ở các vùng miền khác nhau lại với nhau và cũng là cầu nối với các cơ quan chức năng của hai tỉnh nhà là Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Tổng biên tập là Ông  Nguyễn Đắc Nghiệp (Thale, dacnghiepnguyen@yahoo.de)

Các biên tập viên là:
  • Bà Phùng Thị Lý (Berlin, info@mtr-reisen.de)
  • Ông Trần Sâm (Erfurt, samtran@hotmail.de)
  • Ông Lương Đình Cường (Leipzig, cuong@nguoiviet.de)
  • Ông Nguyễn Ngọc Minh (Thale, tuongvan_ngocquang@yahoo.com)
Để trang mạng cập nhật được các tin tức nhanh và chính xác,tôi đề nghị Bà Con Đồng Hương chúng ta gửi tin và các góp ý kiến cụ thể cho các thành viên trong Ban biên tập để  trang mạng của Hội thêm phong phú về nội dung,đẹp về hình thức....

Thưa Bà Con, đại hội lần thứ 3 của Hội chúng ta đã thành công tốt đẹp.Trang mạng sẽ đưa tin và ảnh của Đại hội và bản phân công công tác cụ thể của các thành viên BCH cũng như các thành viên phụ trách các vùng miền khác nhau ,các bang khác nhau.Kiện toàn tổ chức của Hội,các thành viên của BCH sẽ cố gắng liên hệ với Bà Con để có địa chỉ , số điện thoại và cả địa chỉ email....để có được danh sách chính xác các Hội viên đã đăng ký và qua đó cũng thông qua Bà Con thông báo cho những gia đình chưa biết hoặc chưa có địa chỉ của Hội để tiện liên lạc,sớm trở thành Hội viên... Hội Đồng Hương Vĩnh phú tại CHLB Đức xứng là mái nhà chung cho các Gia đình ra đi lập nghiệp từ hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ trên quê hương thứ hai của mình là CHLB Đức.

Thay mặt BCH, tôi xin kính chúc Bà Con mạnh khỏe,hạnh phúc và làm ăn có nhiều kết quả...tạo dựng cuộc sống tốt đẹp tại đây cũng như giúp đỡ một phần  nhỏ cho quê hưong,gia đình ở hai tỉnh nhà Vĩnh Phúc,Phú Thọ.

Chủ tịch HĐH Vĩnh Phú tai CHLB Đức


Lê Lương Cẩn