Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Thông báo của BCH Hội đồng hương Vĩnh Phú về DANH SÁCH HỘI VIÊN

Đăng lúc: Thứ bảy - 12/05/2012 13:38 - Người đăng bài viết: Nguyễn Đắc Nghiệp
Logo Hội ĐH Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Logo Hội ĐH Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Ban chấp hành Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức xin trân trọng thông báo đến toàn thể hội viên về các Thông tin cá nhân và Danh sách hội viên.
HỘI ĐỒNG HƯƠNG VĨNH PHÚ TẠI CHLB ĐỨC
                  
Vulkanstraße 10, 10367 Berlin
     Tel./Fax: 030 55 49 44 94; Mobil: 0176 10 00 38 79 
       eMail: hoidonghuong@vinhphu.eu Website: www.vinhphu.eu
                               ------------------------------------------------------------------------------------------

 Thông báo của BCH Hội đồng hương Vĩnh Phú về DANH SÁCH HỘI VIÊN


Theo thống kê của Ban tổ chức buổi gặp mặt Hội đồng hương Vĩnh Phú lần thứ IV, tổ chức năm 2010 tại Berlin, Hội chúng ta có trên ba trăm hội viên.

Hiện trong Danh sách hội viên của BCH Hội chỉ có 155 người, trong đó rất nhiều hội viên chỉ ghi tên, thành phố cư trú, rất nhiều người chưa ghi đầy đủ địa chỉ cụ thể và số điện thoại hoặc có số điện thoại nhưng đã thay đổi không còn liên lạc được, đa số hội viên chưa cung cấp địa chỉ eMail.

Vì vậy BCH không thể liên lạc được, rất khó khăn trong công tác tổ chức và triển khai mọi hoạt động của Hội hoặc gửi thiệp chúc mừng năm mới, sinh nhật .v.v. đến các hội viên, đặc biệt là chuẩn bị cho Buổi gặp mặt thường niên lần thứ VI với chủ đề: “Tự hào những người con đất Tổ” sắp tới.
 
BCH cho đăng kèm theo dưới đây Bản Danh sách Hội viên để mọi người tham khảo, hội viên nào chưa có tên hoặc có tên nhưng thiếu các thông tin cần thiết khác, nhanh chóng gửi cho BCH Hội những thông tin cá nhân của mình như sau:
 
    THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và Tên:
Ngày tháng năm sinh:
Quê quán/Nơi sinh: 
Nghề nghiệp hiện nay:
Địa chỉ liên lạc:
Tel./Fax:
Handy:
eMail:

Tất cả các thông tin cá nhân được bảo mật, lưu trữ chỉ để phục vụ công tác tổ chức và thông báo các hoạt động của hội.

Các quý vị có thể gửi qua:

Tel./Fax: 030 55 49 44 94
Handy: 0176 10 00 38 79
eMail: hoidonghuong@vinhphu.eu
 
 Hoặc Bưu điện:
 
Herrn: Le Luong Can
Vulkanstraße 10
10367 BERLIN
 
Xin chân thành cám ơn các quý vị đồng hương.

T/M BCH Hội ĐH Vĩnh Phú tại CHLB Đức
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
 
Nguyễn Đắc Nghiệp
 
                 


DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI ĐỒNG HƯƠNG VĨNH PHÚ TẠI CHLB ĐỨC


TT Tên Họ Ngày tháng năm sinh Nơi sinh/Quê quán Nghề nghiệp Tel./Fax/eMails Địa chỉ thường trú
1 Anh Đặng Thị Vân (Hiếu) 07.09.1969 Tam Nông, PT Bistro  017696325520
03662899505 
Zeuleroda
2 Anh Hồ  Hà 03.11.1972 Việt Trì, PT Kinh doanh Hoa 0172 9334415 Berlin
3 Ban Trần Hồng 07.11.1962 Việt Trì, PT Tự hành nghề 0173 3802509 Erfurt
4 Bình Hà Thị Thanh 12.07.1958 Phúc Yên, VP Tự hành nghề 0381 4539680 Rostock
5 Bình Phan Ngọc         Borna
6 Bình Trịnh Thị Thanh         Desau
7 Bình  Nguyễn Thị 08.10.1967 Mê Linh, VP Tự hành nghề 0160 97343578 Plauen
8 Bộ Nguyễn Văn (Công) 02.07.1947 Mê Linh, VP Tự hành nghề 0361 6019051 Erfurt
9 Cẩn Đoàn Văn         Berlin
10 Cẩn Lê Lương 15.08.1953 Bạch Hạc,Việt Trì Tự hành nghề 0176 10003879 Berlin
11 Chi Hoàng Thị Kim (Minh) 21.11.1967 Hạ Hòa, PT   0172 1522712 Eisenhüttenstadt
12 Chiến Lê Kim 01.01.1960 Thanh Ba, PT Tự hành nghề 03473 840345 Aschersleben
13 Chỉnh Hoàng Quốc 12.08.1960 Tam Nông, PT Tự hành nghề 0162 2453049 Berlin
14 Công Nguyễn Thị (Bộ) 12.04.1949 Thanh Ba, PT Tự hành nghề 0361 6019051   Erfurt
15 Cường Lương Đình 16.12.1955 Tam Nông, PT TBT nguoiviet.de 0176 64383336   Leipzig                      
16 Dàng Đỗ Mai 22.02.1956 Mê Linh, VP Tự hành nghề 0345 7828466 Halle
17 Đăng Phạm Đồng (Lan) 20.08.1964 Phú Thọ Tự hành nghề 030 55493059 Berlin
18 Đạo Trần Văn 18.06.1960 Bình Xuyên, VP Imbiss 0173 2310440 Hamburg
19 Điền Đào Thị Kim (Thức) 01.07.1968 Lập Thạch, VP Quần áo 0173 4086114 Grimma
20 Điệp Lê Thị (Phúc) 21.02.1963 Tam Đảo, VP Tự hành nghề 15207522336 Erfurt
21 Đính Hoàng Văn (Xuân) 04.04.1955 Vĩnh Yên, VP Tự hành nghề 0345 6858505 Halle
22 Định  Lê Tiến 06.06.1964 TX Phú Thọ Tự hành nghề 0374 4182198 Auerbach
23 Đông  Hà Thế 01.08.1962 Việt Trì, PT Tự hành nghề 0361 7454264 Erfurt
24 Đức Ng. Thị Minh 30.07.1972 Phúc Yên, VP Tự hành nghề 0152 33912224 Berlin
25 Dung Ng. Thị Ngọc  17.11.1981 Phúc Yên, VP Tự hành nghề   Berlin
26 Dung Ng. Thị Phương 01.09.1972 Việt Trì, PT Tự hành nghề 355860867 Cottbus
27 Dũng Hồ Trung 24.06.1964 Việt Trì, PT Kinh doanh Hoa 0176 21103060 Berlin
28 Dũng Nguyễn Thiên 13.06.1976 Vĩnh Yên, VP Tự hành nghề 0162 4316739 Halle
29 Duy Phạm Quốc (Hưng) 28.07.1972 Vĩnh Tường, VP Restaurant 040 32872941 Hamburg
30 Giang Nguyễn Tuấn (Hương ) 25.09.1962 TX Phú Thọ   0172 3513125 Hamburg
31 Nguyễn Thị Thu 28.10.1971 Việt Trì, PT Tự hành nghề 0374 1203074 Plauen
32 Vũ T. Bich 14.10.1970 Việt Trì, PT Kinh doanh Hoa 0152 07551823   
01743672122
Berlin
33 Hải Cao Xuân 15.04.1966 Việt Trì, PT Restaurant 0171 7282766 Wangen im Allgäu
34 Hằng Ng. Thị Thu (Thọ) 31.03.1968 Vĩnh Yên, VP Tự hành nghề 0152 06868268 Cottbus
35 Hạnh Nguyễn 25.03.1962 TX Phú Thọ Imbiss 0174 7249287 Prenzlau
36 Hiến Ngô Minh 19.08.1972 Việt Trì, PT Tự hành nghề 0172 3627780 Zwickau
37 Hiền Nguyễn Văn 25.06.1965 Đoan Hùng, PT Kinh doanh Hoa 0173 2182999 Leipzig
38 Hiếu Phi Văn (V. Anh) 08.04.1965 Tam Nông, PT Imbiss 017696325520
03662899505 
Zeuleroda
39 Hoa Nguyễn Thị Như 01.02.1965 Vĩnh Tường, VP Tự hành nghề 030 5355234 Berlin
40 Hoa Nguyễn Thị  (Tuấn) 10.03.1968 Việt Trì, PT Tự hành nghề 0944 5991533 Neustadt an der Donau
41 Hoa Nguyễn Thị Hằng 02.01.1961 Việt Trì, PT Tự hành nghề 0174 8359459 Berlin
42 Hòa Nguyễn Xuân 16.07.1959 Việt Trì, PT   01522 3056992 Berlin
43 Hòa Trần Xuân         Borna
44 Hòa Nguyễn Văn 25.09.1964 Tam Nông, PT     Desau
45 Hòa Ng. Thị Thanh 16.09.1976 Phúc Yên, VP Tự hành nghề 0152 56487350 Berlin
46 Hoàn Nguyễn Xuân       0361 6543778 Erfurt
47 Hồng Mai Thị Diên 13.10.1963 Mê Linh, VP   0173 4165422 Dresden
48 Hồng Phạm Thị Ánh 21.05.1952 Việt Trì, PT Restaurant 0157 37745199 Wangen im Allgäu
49 Huệ Trần Thị Minh 28.04.1962 Phúc Yên, VP Tự hành nghề 1749569497 Berlin
50 Hùng Nguyễn Mạnh 12.07.1957 Cẩm Khê, PT Tự hành nghề 03720672723  
01746076272
Frankenberg
51 Hưng Nguyễn Quốc 03.05.1967 Bạch Hạc,Việt Trì Tự hành nghề 0152 33739746 Berlin
52 Hưng Nguyễn Duy (Duy) 20.08.1966 Vĩnh Tường, VP Restaurant 040 32872941 Hamburg
53 Hương Hà Thị Kim         Cottbus
54 Hương Phạm Thu  11.04.1960 Thanh Sơn, PT Tự hành nghề 0172 4631811 Hannover
55 Hương Đặng Thị (Giang) 13.09.1968 Việt Trì, PT   0172 3513125 Hamburg
56 Hương Ehrich Thu 13.07.1961 Việt Trì, PT Kinh doanh Hoa 0176 63234903 Berlin
57 Hương Vũ Thị Thu 15.07.1984 Phúc Yên, VP Tự hành nghề 1749866170 Berlin
58 Hường Nguyễn Thị Thu  17.10.1974 Mê Linh, VP Quán ăn LINH CHI 01522 1855910 Berlin
59 Khanh Vũ Tuấn 18.09.1960 Bạch Hạc,Việt Trì Viên chức 05404968015 
015206909104
Osnabrücke
60 Khoát Vũ Xuân 09.03.1963 Vĩnh Tường, VP Rau Hoa Quả 1723787429 Bitterfeld
61 Khôi Đỗ Duy 28.08.1964 Vĩnh Yên, VP Tự hành nghề 17648521180 Berlin
62 Khôi Nguyễn Quang 25.05.1958 Việt Trì, PT Tự hành nghề   Berlin
63 Khuê Lê Ngọc (Thắng) 05.04.1965 Tam Nông, PT Tự hành nghề 01522 8827212 Rostock
64 Kính Vũ Xuân 20.03.1950 Tam Nông, PT Tự hành nghề 0174 8800737 Berlin
65 Lâm Nguyễn Đức 15.01.1953 Việt Trì, PT Xây dựng 0152 8266046 Berlin
66 Lan Lê Thị (Đăng) 12.04.1965 Việt Trì, PT Tự hành nghề 030 55493059 Berlin
67 Hoàng Xuân 23.03.1957 Phúc Yên,VP Tự hành nghề 0173 2049215 Berlin
68 Liên Phạm Thị     Rau Hoa Quả 03541 7088691 Cottbus
69 Liên Ng. Thị Kim 06.05.1959 Lập Thạch, VP Tự hành nghề 0171 8319745 Rathenow
70 Linh Nguyễn Ái 06.01.1970 Cẩm Khê, PT Tự hành nghề 03641219585        
01723754017     
Jena
71 Loan Đỗ Thị  (Phúc) 10.08.1961 Việt Trì, PT Nhà hàng 017620558805     03053601966   Berlin
72 Loan Lê Thị Thu 08.11.1975 Vĩnh Yên, VP Tự hành nghề 0173 8382778 Rostock
73 Lộc Nguyễn Bá 31.10.1951 Lâm Thao,PT Tự hành nghề 0375 2831454 Zwickau
74 Lộc Trần Đình 18.06.1954 Việt Trì, PT Tự hành nghề 0162 4882191 Gottha
75 Lợi Nguyễn Khắc       0162 5257981 Berlin
76 Long Nguyễn Thành         Eberswalde
77 Long Phan Tuấn 20.05.1958 Tam Nông, PT Tự hành nghề 01727958397       022413975777 Bonn
78 Lương Đỗ Văn (Thạch) 23.06.1961 Lập Thạch, VP Viên chức 03327 741987 Werder
79 Phùng Thị 24.08.1968 Cẩm Khê, VP Phòng vé 01520 7011508 Berlin
80 Mạc Phùng Duy (Thơm) 20.06.1954 Yên Lạc, VP Tự hành nghề 0162 5891234 Berlin
81 Mai Lê Thanh 17.01.1952 Thanh Thủy, PT Tự hành nghề 03583 861702 Zittau
82 Minh Nguyễn Quốc (Chi) 16.11.1965 Hạ Hòa, PT   0172 1522712 Eisenhüttenstadt
83 Minh Ng. Thị Huyền 25.05.1963 Hạ Hòa, PT Tự hành nghề             03741 472330                      01733721794 Plauen
84 Minh Nguyễn Thị (Thu) 10.06.1963 Bạch Hạc,Việt Trì Restaurant 0152 09040849 Prenzlau
85 Minh Nguyễn Ngọc 1972 Việt Trì, PT Tự hành nghề 01520 77 55555 Thale
86 Mùi Văn Bùi 23.01.1958 Lâm Thao,PT Tự hành nghề 01734976945 Bauzen
87 Mứt Đỗ Xuân (Hoa) 12.02.1956 Tam Đảo, VP Tự hành nghề 030 5355234 Berlin
88 Năm Đinh Thị       030 92405263 Berlin
89 Nga Phạm Thị 08.10.1968 Vĩnh Tường, VP Tự hành nghề 035601 31403 Cottbus
90 Nga Phan Thiên 22.05.1979 Phúc Yên, VP   01522 4176508 Berlin
91 Nga Nguyễn Thị 11.06.1986 Phong Châu, PT   1623225374 Magdeburg
92 Ngan Nguyễn Văn         Angermünde
93 Ngân Lê Thị Kim 30.08.1965 Lâm Thao, PT   0374 2378787 Plauen
94 Nghiệp Nguyễn Đắc 13.08.1951 Lập Thạch, VP Chính trị gia 0174 4926888 Thale
95 Ngọc Đào Nguyên 23.03.1962 Tam Nông, PT Tự hành nghề 0162 3480907    Berlin 
96 Nguyên Trần Nho 25.05.1958 Lập Thạch, VP Kinh doanh 08980039768         01739553309           München
97 Nguyệt Ng. Thị (Đ.N.Ngọc) 31.08.1966 Tam Nông, PT Tự hành nghề 0162 3480907   Berlin
98 Nguyệt Phan Thị (Thanh) 20.02.1963 Lâm Thao, PT Bistro 0391 2535327 Magdeburg
99 Nhất Tạ Thị 13.01.1971 Tam Nông, PT Imbiss 03647 419098 Pößneck
100 Niên Đỗ Ngọc 17.07.1961 Việt Trì, PT Tự hành nghề 089 41136195 München
101 Phận Trần Thị 30.10.1970 Vĩnh Tường, VP Công nhân   Cottbus
102 Phong Lê Xuân         Berlin
103 Phúc Nguyễn Chí (Loan) 30.12.1959 Việt Trì, PT Nhà hàng 017620558805       03053601966         Berlin
104 Phúc Hoàng Văn (Điệp) 05.06.1961 Bình Xuyên, VP Tự hành nghề 15207522336 Erfurt
105 Quang Đào Minh 22.12.1960 Việt Trì, PT Tự hành nghề 030 9814686 Berlin
106 Quang Nguyễn Văn 26.08.1956 Việt Trì, PT Tự hành nghề 0152 54533964 Leipzig
107 Quang Thiều Thị (Sinh) 06.08.1966 Tam Thanh, PT Tự hành nghề 1746197522 Stadt Ilm
108 Quát  Nguyễn Thanh 01.09.1966 Vĩnh Yên, VP Tự hành nghề 01520 1685470 Rostock
109 Quí Nguyễn Trọng 07.04.1956 Cẩm Khê Bistro 15207533007 Köln
110 Quyết Ma Văn       0162 4622689 Aschersleben
111 Sâm Trần 15.06.1957 Tam Nông, PT Tự hành nghề 0174 9525491 Erfurt
112 Sáng Nguyễn Như 07.07.1969 Thanh Sơn, PT   030 92405753 Berlin
113 Sinh Lê Văn 30.11.1969 Vĩnh Tường, VP Thực phẩm châu Á 03088767717         01623314148  Berlin
114 Sinh Phạm Ngọc (Quang) 21.10.1964 Việt Trì, PT   0174 6197522 Stadt Ilm
115 Sơn Đào Văn 01.09.1961 Thanh Ba, PT Tự hành nghề 089 40268017 München
116 Sơn Nguyễn Văn 16.10.1960 Yên Lạc, VP Tự hành nghề 0172 3765420 04736 Waldheim
117 Sơn Trần Thanh 21.12.1959 Bạch Hạc,Việt Trì Imbiss 0176 21125765 Neruuppin
118 Sơn Nguyễn Quang (Thủy) 31.08.1963 TX Phú Thọ Bistro 0173 6058209 Magdeburg
119 Thạch Đỗ Thị  (Lương) 26.02.1962 Việt Trì, PT Viên chức 03327 741987 Werder
120 Thắm Đặng Thị Hồng 13.01.1965 Hạ Hòa, PT Quán ăn 0341 8610926 Leipzig
121 Thắng Nguyễn Văn 28.08.1965 Yên Lạc, VP Tự hành nghề 030 9249998 Berlin
122 Thắng Hán Minh (Khuê) 09.10.1964 Tam Nông, PT Tự hành nghề 01522 8827212 Rostock
123 Thanh Lê Thị Kim 08.10.1971 Hạ Hòa, PT Tự hành nghề 03662863231    017626836275    Zeuleroda
124 Thanh Nguyễn Đức 26.01.1960 Thanh Sơn, PT Bistro 0162 8445302 Berlin
125 Thanh Phạm Đình (Nguyệt) 21.11.1959 Lâm Thao, PT Bistro 0391 2535327 Magdeburg
126 Thanh Phạm Thị Đoàn     Họa sỹ 09131 8145000   017641402469 Erlangen
127 Thanh Nguyễn Văn 20.08.1971 Vĩnh Yên, VP Tự hành nghề 0173 674 8888 Leipzig
128 Thành Đoàn Văn (Phương) 16.05.1966 Phúc Yên,VP Tự hành nghề 0172 3164602 Berlin
129 Thành Nguyễn Văn 20.07.1962 Mê Linh, VP Imbiss 030 65013473 Berlin
130 Thành Đoàn Thị 10.09.1959 Phúc Yên,VP Tự hành nghề 0173 2049215 Berlin
131 Thật Đoàn Văn 19.08.1964 Việt Trì, PT Kinh doanh Hoa 030 2183843 Berlin
132 Thọ Nguyễn Sỹ 01.08.1971 Phúc Yên, VP Tự hành nghề 0174 8668379 Berlin
133 Thọ  Phạm Mạnh (Hằng) 15.09.1967 Việt Trì, PT Tự hành nghề 0152 06868268 Cottbus
134 Thơm Ng. Thị (Mạc) 06.08.1955 Yên Lạc, VP Tự hành nghề 0162 5891234 Berlin
135 Thomas Dr. Pfau 22.01.1952 Berlin GĐ Cty Viet-Pro      Hội viên danh dự 01723903977        03053005615 Berlin
136 Thu Nguyễn Mạnh (Minh) 07.05.1958 Bạch Hạc,Việt Trì Restaurant 0152 09040849 Prenzlau
137 Thức Nguyễn Hồng (Điền) 01.04.1965 Việt Trì, PT Quần áo 0173 4086114 Grimma
138 Thủy Nguyễn Thị Thu         Berlin
139 Thủy Nguyễn Thị Thanh (Sơn) 07.10.1978 TX Phú Thọ Bistro 0173 6058209 Magdeburg
140 Thủy Trần Thu 26.05.1955 Bạch Hạc,Việt Trì Viên chức 03042028267        01742128038 Berlin
141 Tiến Tạ Minh         Berlin
142 Tình Trần Xuân  10.09.1970 Cẩm Khê, PT Tự hành nghề    03641628665         01723754017            Jena
143 Toàn Trần Văn       0352 9526331 Dresden
144 Trung Lê Quang 12.05.1957 Vĩnh Tường, VP   0361 7360412 Erfurt
145 Trung Ngô Quang 27.09.1963 Phong Châu, PT   0361 2113772 Erfurt
146 Trường Nguyễn Mạnh   Việt Trì, PT     Köln
147 Tuấn  Phan Bá (Hoa) 10.09.1963 Vĩnh Tường, VP Tự hành nghề 0944 5991533 Neustadt an der Donau
148 Tuấn  Nguyễn Bá 20.07.1961 Vũ Ẻn, PT Tự hành nghề 03617360554       015253184544 Erfurt
149 Uẩn Nguyễn Công         Gera
150 Viễn Trần Thanh 06.05.1864 Bạch Hạc,Việt Trì Imbiss 09401915423         01772120122 Regenburg
151 Vinh Nguyễn Như 02.06.1963 Thanh Ba, PT Tự hành nghề 03841219999        01736331736 Wismar
152 Vĩnh Nguyễn Xuân 13.10.1950 Hạ Hòa, PT Tự hành nghề 0162 7289853 Berlin
153 Vĩnh Trần Thị (N.T Sâm) 09.01.1960 Vĩnh Yên, VP Tự hành nghề 0174 4359256 Rostock
154 Volker Westphal 04.04.1958 Berlin GĐ trường dậy nghề  Hội viên danh dự 0176 10002926 Berlin
155 Xuân Trần Thị (Hính) 19.12.1958 Vĩnh Yên, VP Tự hành nghề 0345 6858505 Halle
156 Thắng Trần Quốc 28.08.1962 Thanh Ba, PT Tự hành nghề      03987 208244     015221944503 Templin
157              
158              
159              
160              
    
                                                  
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới