Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Quy hoạch phát triển công nghiệp

Đăng lúc: Thứ ba - 08/11/2011 16:55 - Người đăng bài viết: Quản trị hệ thống
Quy hoạch phát triển công nghiệp

Quy hoạch phát triển công nghiệp

Trong thời kỳ 1998-2020 công nghiệp sẽ là trọng tâm đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ. Mục tiêu trước mắt của tỉnh là chuyển đổi cơ cấu kinh tế công nghiệp theo hướng linh hoạt đáp ứng yêu cầu thị trường, đạt hiệu quả cao và từng bước hiện đại.
Tuy nhiên, phát triển công nghiệp cũng phải đặt trong mối quan hệ mật thiết với sự phát triển các ngành, lĩnh vực khác và coi trọng cả hiệu quả trước mắt và lâu dài. Tỉnh sẽ chú trọng huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghiệp, tạo ra cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, năng động và có hiệu quả, đồng thời kết hợp nhiều loại quy mô phù hợp với đặc điểm của tỉnh. Ngoài ra, một yêu cầu bức thiết là cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị của ngành công nghiệp phi được hiện đại hóa, công nghệ sản xuất tiên tiến. Phú Thọ cũng nhận thức được vấn đề nhanh chóng đào tạo đội ngũ lao động đủ trình độ đáp ứng yêu cầu của sự phát triển công nghiệp trong điều kiện cơ chế thị trường. Đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ qủan lý, các nhà doanh nghiệp giỏi, đủ khả năng đưa sản xuất công nghiệp của tỉnh phát triển nhanh, vững chắc và có hiệu quả. Thêm vào đó, phát triển công nghiệp phi gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái cảnh quan môi trường cho phát triển du lịch và các ngành lĩnh vực khác.
Mục tiêu:
Tỉ trọng giá trị gia tăng công nghiệp so với GDP toàn tỉnh năm 2005 đạt khoảng 32,3% (năm 1997 là 27,3%) năm 2010 đạt khong 36,0% và năm 2020 khoảng 44%.
Nhịp độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp thời kỳ 2001-2005 khoảng 12,0%/năm, thời kỳ 2006 - 2010 khong 12,8%/năm và 2011-2020 khoảng 12/năm.
Cả thời kỳ 1998-2010 thu hút thêm được khong 68 nghìn lao động, chiếm khong 22% so với lao động thu hút thêm vào nền kinh tế quốc dân của tỉnh, trong đó thời kỳ 2001-2005 thu hút khong 11-12 nghìn lao động.
Năng suất lao động công nghiệp (tính theo GDP) năm 2005 đạt khoảng 26,3 triệu đồng, năm 2010 đạt khong 40,0 triệu đồng, gấp khoảng 2,8 lần so với năm 1997.
 
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn