Thư cám ơn của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc gửi Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Ông Phùng Quang Hùng CT UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Ông Phùng Quang Hùng CT UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Ban biên tập VinhPhu.eu xin trân trọng gửi đến BCH, Hội viên cùng toàn thể độc giả Thư cám ơn của ông Phùng Quang Hùng, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc gửi Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức.
Vừa qua ông Phùng Quang Hùng Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã sang thăm và làm việc với BCH Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức.

BCH Hội đã trân trọng đón tiếp ông Phùng Quang Hùng cùng đoàn cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc tại thủ đô Berlin.

Sau khi về nước CT Phùng Quang Hùng đã gửi thư cám ơn đến Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức, toàn văn Thư cám ơn như sau:


Hình ảnh Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng: Lắng nghe, chia sẻ với thanh niên số 1