Video: Dòng máu lạc hồng

Video: Dòng máu lạc hồng
Giới thiệu trích đoạn Video: Dòng máu lạc hồng của Nguyễn Bá Tuấn: Mở đầu buổi gặp mặt "Cội nguồn dân tộc" của Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức tổ chức tại TP Leipzig ngày 12.07.2015.
Mở đầu buổi gặp mặt "Cội nguồn dân tộc" của Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức tổ chức tại Leipzig ngày 12.07.2015.