Lời cảm tạ của gia đình ông Phạm Đồng Đăng (Berlin)

Lời cảm tạ của gia đình ông Phạm Đồng Đăng (Berlin)
Chúng tôi xin giới thiệu: Lời cảm tạ của gia đình ông Phạm Đồng Đăng (Berlin)Xem hình
Lễ tang ông Phạm Đồng Đăng đã được cử hành trọng thể vào hồi 11h ngày 23.08.2015 (ngày 10 tháng 07. Ất Mùi) tại nhà tang lễ Allee der Komoauten 203, 12685 Berlin

 Một vài hình ảnh lễ tang ông Phạm Đồng Đăng ngày 23.08.2015:

 


 

 

 


 


 


 


 

 

 


 


Ảnh: Hữu Thông 

Nguồn: (NguoiViet.de)