Video: Đồng hương Vĩnh Phú tại Halle/Leipzig và phụ cận tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2016.

Video: Đồng hương Vĩnh Phú tại Halle/Leipzig và phụ cận tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2016.
Ngày 17.04.2016 Chi Hội đồng hương Vĩnh Phú tại TP Halle/Leipzig đã long trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tại nhà hàng Ánh Bình Minh Leipzig.
Chúng tôi xin giới thiệu 7 phần trích đoạn Video về buỗi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2016 do một vị đồng hương Vĩnh Phú là anh Bá Tuấn thực hiện.