Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, BCH Hội đồng hương Vĩnh phú tại CHLB Đức xin gửi tới toàn thể chị em đồng hương những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, chúc chị em luôn xinh tươi, ngập tràn sức sống, hạnh phúc và tiếp tục nhiều thành công.

HỘI ĐỒNG HƯƠNG VĨNH PHÚ TẠI CHLB ĐỨC
  

BCH Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức
chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08.03. 2017

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, BCH Hội đồng hương
Vĩnh phú tại CHLB Đức xin  gửi tới toàn thể chị em
đồng hương những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất,
chúc chị em luôn xinh tươi, ngập tràn sức sống,
hạnh phúc và tiếp tục nhiều thành công.

      T/M BCH Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

 
  Chủ tịch                                  Tổng thư ký       
            

 Lê Lương Cẩn                        Nguyễn Đắc Nghiệp