Thông báo thay đổi địa điểm họp Ban chấp hành Hội Đồng hương Vĩnh Phú

Thông báo thay đổi địa điểm họp Ban chấp hành Hội Đồng hương Vĩnh Phú
Kính mời các thành viên BCH tham dự buổi họp: Thời gian: 13 giờ ngày chủ nhật 05.03.2017 Địa điểm: Grünewald Straße 05, 04103 Leipzig.
Thông báo họp Ban chấp hành Hội Đồng hương Vĩnh Phú
 
Kính gửi: Anh chị em uỷ viên BCH Hội ĐH Vĩnh Phú tại CHLB Đức.

Kính mời các thành viên BCH tham dự buổi họp:


Thời gian: 13 giờ ngày  CN 05.03.2017
Địa điểm: Grünewald Straße 05, 04103 Leipzig.


Nội dung:

1. Bàn Tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 09.04.2017
( ngày 13 tháng 3 năm Đinh Dậu) cùng các HĐH
và các Doanh nghiệp dưới sự bảo trợ của ĐSQ.
2. Tổng kết công tác Hội 4 năm qua: báo cáo tài chính,
công tác hội và chuẩn bị Đại Hội.

Kính mời anh chị em đăng ký và đi họp đúng giờ.

Thân mến

Lê Lương Cẩn